Kratka biografija

Prof.Litovski rođen je 1947. god. u s. Rakita, Grčka. Osnovnu i srednju školu učio je u Bitolju. Na Elektronski fakultet u Nišu upisao se 1965. god., a diplomirao je marta 1970. god. Za asistenta na Katedri za Elektroniku Elektronskog fakulteta primljen je 22. marta 1970. god. Magistrirao je juna 1974. god. Vojni rok je odslužio 1974/75. god. Doktorirao je juna 1977. god., a za redovnog profesora Elektronskog Fakulteta u Nišu izabran je 1987. god. Za viziting profesora na Univerzitetu u Soutemptonu izabran je novembra 1999. god. Trenutno obavlja dužnost šefa katedre za Elektroniku Elektronskog Fakulteta u Nišu. Prof. Litovski predaje predmete “Elektronika I“ i “Projektovanje elektronskih kola“. U školskoj 1999./2000. god. Prof. Litovski je po prvi put na srpskom jeziku održao kurseve iz “Testiranja elektronskih kola” i “Neuronskih mreža”. Kao nastavnik na redovnim ili poslediplomskim studijama bio je angažovan na univerzitetima u Prištini, Sarajevu, Novom Sadu i Banjoj Luci.

U toku svojih stručnih aktivnosti Prof. Litovski bio je više godina angažovan kao savetnik Generalnog direktora Ei za pitanja razvoja.

Prof. Litovski je član “Institute of Electrical and Electronic Engineers“, kao i "Associacion for Computing". Predsednik je komisije za Elektroniku pri programskom odboru ETRAN-a.

Prof. Litovski je inicijator i prvi predsednik Jugoslovenskog Društva za Simulaciju, koje je osnovano februara 1999. god.

Prof. Litovski je dopisni član Inženjerske Akademije Jugoslovije.

Dobitnik je više nagrada Univerziteta u Nišu i Grada Niša za uspeh na redovnim studijama i za doprinos razvoju Elektronskog Fakulteta (Povelju 1980 god., Povelju 1985 god. i Specijalno priznanje 1995 god.) i Univerziteta u Nišu (Plaketa 1985). Dobitnik je Povelje časopisa Tehnika povodom dvadesetipet godina izlaženja časopisa. Dobitnik je Nagrade ETAN-a za najbolji rad u Komisiji za Elektroniku za 1986. god., kao i Tesline Nagrade za vrhunska inženjerska tehničko tehnološka ostvarenja za 1994. god. Jula 1998. god. grupi autora sa Elektronskog Fakulteta, podvođstvom prof. Litovskog, Evropska Federacija Društava za Simulaciju dodelila je “Savastano nagradu” za najbolji objavljen rad u periodu 1995-1997. god.

Prof. Litovski je osnovao i razvio prvi međunarodni naučni časopis iz oblasti Elektronike na Univerzitetu u Nišu: “Facta Universitatis, series: "Electronics and Energetics”. Pored toga, prof. Litovski bio je član prve redakcije časopisa “Elektronika“ koji je u periodu od pet godina izdavala Elektronska Industrija iz Niša. Kao recenzent redovno je angažovan od strane IEEE CAS, IEE Proceedings, J. of Franklin Institute, Int. J. of Information Technologies i Microelectronics reliability.

Prof. Litovski s ponosom tvrdi da je na Elektronski Fakultet u Nišu doveo računarsku grafiku, UNIX operativni sistem, simulaciju elektronskih kola i sistema, projektovanje integrisanih kola, TCP-IP protokol, superračunarstvo zasnovano na Beowulf tehnologiji, neuronske mreže i jezike za opis hardvera, a prvi je uveo u nastavu NIDAQLabView tehnologiju.

Prof. Litovski živi u Nišu, oženjen je i otac je dvoje punoletne dece.

Nastavak...