Nabavka u knjižarama

U Beogradu

 

Knjižara "Akademska Misao"
Zgrada Elektrotehničkog fakulteta
Bul. Kralja Aleksandra 73

U Nišu

 

Knjižara "MiKops"
Zgrada Elektronskog fakulteta
Aleksandra Medvedeva 14